Nieuws

 • VVD: Financiële fout forse deuk in ons imago, snel reparatie en op weg naar herstel!

  VVD: Financiële fout forse deuk in ons imago, snel reparatie en op weg naar herstel! Lees verder

 • Overlast stationsplein

  De VVD vraagt het college van B en W naar feiten en oplossingen ten aanzien van de overlast aan het Stationsplein in Heerenveen Lees verder

 • VVD Heerenveen stemt in met beleidskoers fysieke leefomgeving

  Vanavond heeft de gemeenteraad de beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld. Deze beleidskoers is de koers voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Hierin wordt omschreven wat we belangrijk vinden voor de toekomst, als het gaat om wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid. Heerenveen Onze gemeente heeft een kleine oppervlakte, waarop heel veel tegelijk gebeurt. We hebben ruimte nodig voor onze huizen, kantoren, fabrieken, boerderijen, wegen, spoor en de natuur. Kortom, ruimte voor inwoners en ondernemers. Hiervoor is een nieuwe wet in de maak, die inpassing, indeling en vergunningen eenvoudiger maakt; de Omgevingswet. Hiervoor zijn wel kaders nodig; welke kant we op willen met Heerenveen en wat kan wel en wat niet. Daar helpt de beleidskoers bij. Dit is de basis voor de Omgevingsvisie. In de gemeente Heerenveen zetten we in op breedte- en topsport, bereikbaarheid en een goed vestigingsklimaat, regionale voorzieningen, landschappelijke diversiteit en het behoud daarvan. De VVD vindt dit een goede ontwikkeling, want met de Omgevingswet wordt het makkelijker om een dakkapel te bouwen, je oprit te verbreden of (sneller) je bedrijf uit te breiden. Omgevingswet Er bestaan nu 26 verschillende wetten om zaken in de openbare ruimte of rondom de woning of het bedrijf te regelen. Daarvoor in de plaats komt één wet: de Omgevingswet. Procedures rond vergunningen worden korter en goedkoper. Dat geldt ook op grotere schaal, voor de uitbreiding van een fabrieksterrein of de verlenging van een snelweg. Hiermee maken we een einde aan de papierwinkel die daarbij komt kijken. Die kost alleen maar tijd en geld. Met de nu vastgestelde beleidskoers wordt richting gegeven aan de omgevingsvisie. Blue zone Voor de VVD-fractie zijn de basisvoorwaarden voor de omgevingsvisie dé basis voor een gezonde en vitale toekomst van Heerenveen en haar inwoners en ondernemers. Een bloeiende economie met goede voorzieningen en een gezonde leefomgeving, kunnen van Heerenveen de Blue Zone van Friesland maken. 'Heerenveen, Blue zone van Friesland, dankzij de omgevingswet'. Lees verder

 • VVD-fractie stemt tegen 'duurste stukje asfalt van Heerenveen'

  Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2020 heeft de VVD-fractie Heerenveen tegen de keuze van het college voor een calamiteitenroute gestemd. Ontsluiting De calamiteitenroute is voor bedrijventerrein Kanaal. Dit bedrijventerrein heeft tot nu toe slechts één ontsluiting, via de Wetterwille. Een tweede ontsluiting geeft meer veiligheid bij eventuele calamiteiten. Het voorstel van het college is om een smalle vluchtroute vanaf het industrieterrein Kanaal aan te leggen onder het viaduct van de A7, direct naast de spoorlijn. Hoewel deze route verder van de BRZO-bedrijven af ligt, is deze route vele malen duurder, maar niet significant veiliger dan de andere varianten. Veiligheid Veiligheid is belangrijk voor de VVD. 'We begrijpen de noodzaak dat er nu een beslissing moet worden genomen, zoals is aangegeven door het college. Echter op basis van twee rapportages, waarin is onderzocht welke routes mogelijk zijn, kan de VVD-fractie zich niet vinden in de voorgestelde variant.', aldus Goffe Walsweer namens de VVD Heerenveen. 'Wel zien we een groot verschil in investering en ook een groot verschil in complexiteit qua aanleg. Ook het eventuele gebruik van deze route is volgens de VVD-fractie zeer risicovol, omdat verkeer op elkaar moet wachten op een uitwijkstrook, en dat tijdens een grote calamiteit. Dit kan leiden tot chaos.' Keuze Het feit dat de route niet de meest veilige is en, daarnaast, ook nog de meest kostbare was de fractie VVD al kritisch op het voorstel. Dit is door het recente onderzoek en ongewijzigde voorstel van het college niet veranderd. 'Het alternatief is een route via de snelweg. Die zou niet afsluitbaar zijn tijdens calamiteiten. Dit is niet juist; voor het gebied kan een plan gemaakt worden waardoor bij incidenten waarbij de route nodig is, de snelweg direct door Rijkswaterstaat en politie af te sluiten is.' Om deze redenen heeft de VVD-fractie tegen dit raadsvoorstel gestemd. Lelylijn Naast de genoemde redenen om tegen zijn, is er een flinke kans dat bij de realisatie van de Lelylijn deze calamiteitenroute moeten verdwijnen of omgelegd worden. Dat zou dan leiden tot 'het duurste en hopelijk nooit gebruikte stukje asfalt van Friesland', besluit Walsweer namens de VVD. Lees verder

 • VVD pleit voor behoud Thialf maar niet tegen elke prijs

  VVD pleit voor behoud Thialf maar niet tegen elke prijs Lees verder

 • VVD Heerenveen vindt 0% huurverhoging geen goed idee!

  25 mei 2020 - VVD Heerenveen vindt 0% huurverhoging geen goed idee! Lees verder

 • VVD stelt vragen over tekort op electriciteitsnet

  25 mei 2020 - Tekort op elektriciteitsnet? Lees verder

 • VVD wil structurele oplossing, geen valse hoop

  20 april - VVD wil structurele oplossing, geen valse hoop Lees verder

 • VVD Heerenveen stelt vragen over illegaal afval

  20 april - VVD Heerenveen stelt vragen over illegaal afval Lees verder

 • Vandaag coming-outdag!

  11 oktober − Vandaag coming-outdag! Lees verder

 • VVD blij met overnemen maatregelen gemeentelijke belastingen voor ondernemers

  02 april − VVD blij met overnemen maatregelen gemeentelijke belastingen voor ondernemers Lees verder

 • VVD wil uitstel lokale belastingen voor ondernemers

  21 maart − VVD wil uitstel lokale belastingen voor ondernemers in de gemeente Heerenveen. Lees verder

 • VVD-Heerenveen stelt vragen over problemen rond PFAS

  03 december − VVD-Heerenveen stelt vragen over problemen rond PFAS Lees verder

 • VVD wil actie gemeente tegen overlast steenmarters in Heerenveen Noord

  19 april − VVD wil actie gemeente tegen overlast steenmarters in Heerenveen Noord Lees verder

 • Gezond opgroeien en ouder worden in Heerenveen

  20 maart − Gezond opgroeien en ouder worden in Heerenveen Lees verder